Netmaking

Hvordan vi formidler forventninger til arbeidet

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi klassifiserer og organiserer forventningene til arbeidet i ett system.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å klassifisere og organisere forventningene til arbeidet i ett system oppnår vi flere fordeler:

  • Vi øker sannsynligheten for å møte forventningene
  • Vi får en bedre bevissthet om hvilke forventninger som er potensielt relevante å tydeliggjøre for arbeidet

Praktisering

Når noe ikke er slik vi ønsker eller forventer

...oppretter vi en observasjon i Wecomplish.

Når vi ønsker at noe konkret blir gjort

...oppretter vi en oppgave i Wecomplish.

Når vi ønsker at noe større/viktig blir gjort innen en viss tid eller et visst budsjett

...oppretter vi et prosjekt i Wecomplish.

Når vi ønsker at noen holder av tid til noe

...oppretter vi en allokering i Wecomplish.

Når vi ønsker å formidle og følge opp viktige forventninger til arbeidets prestasjon

...oppretter vi en KPI i Wecomplish.

Når vi ønsker å formidle hvordan vi forventer at arbeidet gjøres

...oppretter vi en prosedyre i Wecomplish.

Når vi ønsker å formidle hvordan vi forventer at arbeidet gjøres, men det er ikke naturlig å ivareta forventningene ved å følge en sjekkliste

...oppretter vi en dokumentasjonsside i Wecomplish.

Når noen har fått til noe bra

...oppretter vi en prestasjon i Wecomplish.

Operasjonalisering

Wecomplish hjelper oss med å tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre forventningene til arbeidet på ett sted.