Netmaking

Hvordan vi ordlegger oss skriftlig

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi bruker et tydelig, vennlig og uformelt språk.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Gjennom forventninger til å bruke et tydelig, vennlig og uformelt skriftspråk oppnår vi flere fordeler:

  • Vi øker sannsynligheten for at budskapet forstås
  • Vi oppleves inkluderende (og ikke fremmedgjørende)

Praktisering

Sett leseren og deg selv på samme side om mulig

Unngå:

"Du må gjøre sånn"

Skriv eller:

"Vi gjør det slik"

Unngå unødvendig formelt/komplisert språk

Unngå:

"Dersom medarbeider flytter så er det medarbeiders ansvar å formidle ny adresse til regnskapsfører. Informasjonen kan formidles per e-post til regnskapsfører.

Årsaken til at man må varsle om ny adresse er for at man skal skatte riktig iht kommunen man bor i."

Skriv heller:

"Dersom du flytter, send din nye adresse til vår regnskapsfører slik at hun kan forsikre at du skatter til riktig kommune."

Legg vekt på tillatelse fremfor forbud

Unngå:

"Du må ha vært i arbeid i Netmaking i minst to måneder før rett til egenmelding kan brukes."

Skriv heller:

"Når du vært i arbeid i Netmaking i minst to måneder har du rett til å bruke egenmelding."

Operasjonalisering