Netmaking

Hva vi forventer av et teams dokumentasjon

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi forventer at et teams dokumentasjon skal inneholde alt du trenger å vite for å fungere i teamet.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å forvente at et teams dokumentasjon inneholder alt man trenger å vite for å fungere i teamet opplever vi flere fordeler:

  • Vi øker sannsynligheten for å ivareta våre policy for hvordan vi lærer opp
  • Vi tydeliggjør forventningen om hvor informasjon om teamet forventes plassert og funnet
  • Vi forplanter beste praksiser for dokumentasjon
  • Vi øker sannsynligheten for at innholdet i dokumentasjonen forstås som tiltenkt
  • Vi øker sannsynligheten for at nye team-medlemmer tar til seg teamets forventninger raskere
  • Vi reduserer sannsynligheten for at informasjon eller praksiser forsvinner dersom enkeltpersoner forlater teamet
  • Vi fremstår som profesjonelle og skaper tillit hos leserne av dokumentasjonen
  • Vi gjør det enklere å skrive ny dokumentasjon (fordi vi vet hva dokumentasjonen forventes å innholde)
  • Vi kan enklere se om dokumentasjonen møter våre forventninger

Praktisering

Vi organiserer et teams dokumentasjon rundt vår mal for team-dokumentasjon som gjengir våre forventninger til hva dokumentasjonen forventes å bestå av og hvordan den forventes organisert.

Organisering og mangler

For et best practice eksempel, se organisering av dokumentasjonen for det overordnede Netmaking-teamet.

Dersom vi er forhindret fra å organisere et teams dokumentasjon slik vi forventer (f.eks. fordi vi deler dokumentasjonen med flere interessenter) forventer vi allikevel at vi, i vårt eget system, mapper dokumentasjonen opp til ovennevnte struktur. Dette er for å legge bedre til rette for onboardingen i team. Se Aschehoug Undervisnings dokumentasjon for et eksempel.

Vær kritisk til mangler i dokumentasjonen. Dersom det er noe du føler er komplekst eller du er utrygg på skyldes det mest sannsynlig manglende dokumentasjon.

Operasjonalisering