Hvordan vi deler med andre om hvordan vi opererer

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi utfordrer konvensjonene for åpenhet rundt hvordan vi opererer.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å være radikalt åpne rundt hvordan vi opererer oppnår vi flere fordeler:

  • Vi bygger tillit/reduserer mistenksomhet
  • Vi tiltrekker oss oppmerksomhet fra og gjøre det enklere for potensielle ansatte og kunder å velge oss
  • Vi utfordres på om våre praksiser tåler dagens lys (og tvinges til å endre de dersom de ikke gjør det)
  • Vi utfordres på å skape konkurransefortrinn som strekker seg utover bedriftshemmeligheter
  • Vi gjør det enklere å vise fram ting vi er stolt av
  • Vi hjelper andre å løse problemer vi allerede har løst

Praktisering

Vi praktiserer og utfordrer åpenhet ved å stille oss spørsmålet:

Trenger dette å være hemmelig (evt for hvem)?

Hvis svaret er "Nei" så ser vi på muligheter for å gjøre informasjonen mer åpent tilgjengelig.

Hvis svaret er "Ja (for noen)" eller "Vet ikke" så ser vi på om og hvordan vi kan jobbe mot at informasjonen ikke lenger trenger å være hemmelig.

Operasjonalisering