Netmaking

Hvordan vi sikrer forståelse av hva vi skal gjøre

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi kartlegger, kommuniserer og sikrer forståelse av hvorfor vi gjør noe.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å kartlegge, kommunisere og sikre forståelse av hvorfor vi gjør noe oppnår vi flere fordeler:

  • Vi øker sannsynligheten for å forstå hvorfor vi utfører arbeidet
  • Vi øker sannsynligheten for at arbeidet ivaretar formålet (og dermed oppleves vellykket)
  • Vi blir mer motivert til å utføre arbeidet
  • Vi får luket ut potensielt forhastede slutninger
  • Vi reduserer sannsynligheten for frustasjon og unødig tid brukt på å gjøre om på arbeidet
  • Vi betrygger og bygger tillit ovenfor den som eier problemet

Praktisering

Vi forventer å forstå hvorfor vi blir bedt om å utføre et stykke arbeid og sier ifra når vi mangler en slik forståelse.

Operasjonalisering