Netmaking

Hvordan vi kommuniserer rundt forventninger

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi identifiserer og kommuniserer forventninger til vårt arbeid proaktivt og i intervaller.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å identifisere og kommunisere forventninger til vårt arbeid proaktivt og i intervaller oppnår vi flere fordeler:

 • Vi skaper forutsigbarhet for de vi samarbeider med som bidrar til
  • Å gjøre det mindre smertefullt/frustrerende å samarbeide med oss
  • At vi får økt tillit
 • Vi reduserer risikoen for misforståelser mellom optimister og pessimister
 • Det er tydeligere når forventningene ikke lenger ligger an til å møtes, som bidrar til
  • Å gjøre det tydeligere når nye forventninger bør forvaltes
  • Å redusere utrygghet og dårlig samvittighet for at vi ikke overholder forventningene

Praktisering

Når det oppstår behov for å utføre et stykke arbeid som andre potensielt har forventninger til så tar vi proaktivt initiativ til å identifisere og kommunisere forventninger til arbeidet.

Hvilke forventinger det er naturlig å forvalte avhenger av arbeidets natur. Dersom du er usikker på hvilke forventninger som stilles til arbeidet - spør.

Blant de vanligste forventningene å forvalte er svar på spørsmålene:

 • Når forventes arbeidet å være ferdig
 • Hvor mye forventes arbeidet å koste
 • Når anses arbeidet som vellykket

Vi kommuniserer forventninger til arbeidet i intervaller, eksempelvis ved å si at vi forventer arbeidet ferdig mellom X og Y, eller hva vi forventer optimistisk, realistisk og pessimistisk.

Dersom vi innser at vi ikke lenger ligger an til å møte intervallet vi har kommunisert så tar vi initiativ til å forklare hvorfor og kommunisere nye forventninger.

Operasjonalisering