Netmaking

Hvordan vi legger til rette for å ha det bra og yte vårt beste over tid

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi krever tydelige forventninger til arbeidet.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å kreve tydelige forventninger til arbeidet oppnår vi flere fordeler:

  • Vi blir mer produktive
  • Vi blir mindre stresset og mer motiverte til å utføre arbeidet
  • Vi har bedre forutsetning for å møte forventningene og dermed ivareta gode relasjoner til kunder og leverandører
  • Vi øker sannsynligheten for å beholde kunder og ansatte
  • Vi er ikke avhengige av å jobbe fra samme sted for å ivareta forventingene til arbeidet
  • Vi er bedre posisjonert til å kunne utnytte mulighetene som oppstår
  • Vi legger forholdene til rette for å vokse
  • Vi får et godt rykte
  • Vi slipper unna kontinuerlig brannslokking (på bekostning av planlagte/prioriterte initiativ)

Praktisering

Når vi avdekker en forventning forsikrer vi at den følger våre krav om at forventningen er:

Entydig

Forventninger som er motstridende eller overlapper hverandre skaper usikkerhet og forvirring om hva som er rett.

Finnes det kun én informasjonskilde som formidler forventningen? Vil denne kilden gi ett konsekvent svar?

Tydelig

Utydelige forventninger etterlater rom for misforståelser, og det som kan misforstås vil omsider bli misforstått.

Ville et nytt team-medlem ukjent med uskrevne regler innrettet seg etter forventningen i sin helhet? Er linjene for når man er innenfor og utenfor forventningen uklare?

Tilgjengelig

Utilgjengelige forventninger vil sjeldnere følges med unntak av personer med god hukommelse eller med høy ansvarsbevissthet.

Hvor raskt og enkelt kan en medarbeider få tilgang til forventningen fra den mest ubeleilige lokasjonen på det mest ubeleilige tidspunktet?

Plassbestemt

Forventninger som ikke har en fast plass tar unødig lang tid å lete fram og gjør oss usikre på om forventningen finnes i det hele tatt.

Hvor sikker er en uerfaren ansatt på hvor man kan gå for å finne forventningen?

Rimelig

Urimelige forventninger påvirker arbeidsmoralen negativt, gir et dårlig rykte og følges ikke i lengden.

Hvordan ville potensielle kunder eller ansatte reagert dersom de ble kjent med forventningen?

Bestandig

Bestandige forventninger betyr at forventningen ikke er avhengig av én eller flere personer for at forventningen skal formidles og ivaretas.

Ville forventningen bestå/ivaretas dersom nøkkelpersoner slutter eller drar på ferie?

Operasjonalisert

Hvis en forventning ikke bakt inn i måten vi jobber på vil den kun følges av spesielt ansvarsbevisste personer.

Finnes det systemer eller prosedyrer som hjelper teamet med å enkelt og automatisk innrette seg etter forventningen?

Dynamisk

Hvis man ikke holder forventningene oppdatert etterhvert som virkeligheten endrer seg vil de gradvis miste sin bruksverdi.

Lar forventningen seg enkelt oppdatere og når den reviderte forventningen ut til de som forventes å forholde seg til den både nå og i fremtiden?

Operasjonalisering

Generelt

Mål

Organisering

Policies

Systemer

  • Vi lager skreddersydde systemer der vi opplever det viktig for å sikre en god operasjonalisering av policies og ønsket arbeidsflyt

Prosedyrer