Netmaking

Hvordan vi forholder oss til hverandre

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi fokuserer på å skape trygge omgivelser for de rundt oss.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å fokusere på å skape trygge omgivelser for de rundt oss oppnår vi flere fordeler:

 • Vi hensyntar forskjellige menneskers varierende intimsoner og trygghetsbehov
 • Vi øker sjansen for et godt samarbeid mellom team-medlemmer
 • Vi representerer selskapet på en god måte

Praktisering

Hva vi gjør

 • Vi er bevisste på at vi representerer en profesjonell relasjon, og handler på en måte som gjør at vi fremstår som en god ambassadør for team og merkevare
 • Vi justerer hvor familiære vi er opp mot lengden og opplevelsen av kvalitet på relasjonen til den enkelte
 • Vi er varsomme med konsumering av alkohol i møte med forretningsforbindelser
 • Vi forholder oss til de samme reglene også i mindre formelle (men fortsatt profesjonelle) settinger
 • Vi er oppmerksomme på og sier ifra dersom vi mistenker at noen er mindre komfortable med andres oppførsel

Hva vi ikke gjør

 • Vi tar ikke på hverandre uten tydelig tillatelse
 • Vi kommenterer ikke på andres utseende, væremåte eller påkledning (selv om det er ment som et kompliment)
 • Vi kommer ikke med seksuelle hentydninger

Operasjonalisering

Det finnes ingen dedikert operasjonalisering av denne policyen utover at det sikres at policyen er automatisert som en del av etterarbeidet for onboarding, i form av oppgaven Har automatisert og følger teamets policies.