Netmaking

Organisering

Mia Torp

Mia Torp

Hvordan teamet er organisert

Netmaking er organisert som et team, delt opp i flere mindre team med dedikerte formål.

Noen team er interne og ivaretar f.eks. økonomi (NM Økonomi og administrasjon), salg (NM Salg og kundeoppfølging) eller personal (NM Personal) på tvers av selskapet, mens andre team er kundeteam og har ansvaret for å ivareta en enkelt kunde. Felles for alle teamene er at de har egen kultur, systemer og prosesser å sette seg inn i.

Det er daglig leder i samråd med allokeringsansvarlig og medarbeideren selv som avgjør hvilke team en Netmaking medarbeider skal inngå i, med utgangspunkt i hvordan vi tar stilling til hvilket team en medarbeider skal inngå i.

Etterhvert som kompetansen om medarbeiderens preferanser og styrker utvikler seg kan det være naturlig å omrokkere på hvilke team vedkommende inngår i.

Roller og kompetanse

Alle roller i Netmaking forventes å kunne Wecomplish.

Mia

Kompetanse

Rollen forusetter ingen spesiell kompetanse.

Ansvar

Medlemmer

De ansattes navn, roller og kontaktinformasjon kan ses på netmaking.no.

Du kan se hvilke team som har hvilke medlemmer (og deres rolle i teamet) ved å navigere til teamets medlemsliste i Wecomplish.