Netmaking

Hva slags oppdrag/kunder vi foretrekker

Eirik Johansen

Eirik Johansen

Vi dokumenterer og bruker aktivt infomasjon om hva slags oppdrag/kunder vi ønsker oss.

Hvorfor vi gjør ting på denne måten

Ved å dokumentere og aktivt bruke informasjon om hva slags oppdrag/kunder vi ønsker opp oppnår vi flere fordeler:

 • Det blir tydeligere og enklere, både for de som jobber i Netmaking og de utenfor, å identifisere mer og mindre attraktive prospekter
 • Vi øker sannsynligheten for å finne og lande oppdrag og kunder vi ønsker oss, og som dermed gjør det mer motiverende å jobbe hos oss

Praktisering

Oppdraget

Omfang

 • Foretrekker: 200 - 2000 timer/år
 • Kan levere: 50 - 5000 timer/år
 • Ønsker ikke å levere: < 50 timer/år eller > 5.000 timer/år.

Type oppdrag

 • Foretrekker
  • Utvikling/forvaltning av forretningskritiske systemer (stor nytteverdi for kunden)
  • Hjelpe med å etablere velfungerende digitale team
  • Greenfield prosjekt
  • Samfunnsmessig verdi
  • Mulighet til å tallfeste konkrete forbedringer av nøkkelindikatorer (KPI-er)
  • Prosjekter som har potensiale til å bli gode referanseprosjekter
  • Gjerne avhengig av integrasjoner
 • Kan levere
  • Nettsider/CMS (informasjonstunge/funksjonsrike)
  • E-handel
  • Intranett
  • Forvaltning av legacy systemer planlagt fornyet på sikt
 • Ønsker ikke å levere
  • Utvikling/forvaltning av brosjyre/statiske nettsider (nettsider uten behov for funksjonell skreddersøm)
  • Forvaltning av legacy systemer uten overskuelige planer om fornyelse

Teknologi

Kunden

Størrelse

 • Foretrekker: 50 - 200 ansatte
 • Kan levere: 10 - 500 ansatte
 • Ønsker ikke å levere: < 10 ansatte eller > 500 ansatte

Kompetanse og profesjonalitet

 • Foretrekker
  • Teknisk kompetente
  • Praktiserer en pragmatisk, men rasjonell/reflektert innkjøpsprosess

Perspektiv

 • Foretrekker
  • Langsiktig perspektiv på digitale investeringer
  • Kan nyte godt av vår hjelp også dersom de velger å bygge opp sine egne, digitale team

Posisjon

 • Foretrekker: Større potensiale til å knytte oss til flere som trenger hjelp
  • Innad i bedriften (flere avdelinger/typer behov)
  • Utenfor bedriften (god merkevare eller "well connected")

Økonomi

 • Foretrekker: Solid økonomi

Operasjonalisering